Membaca dan memahami Frasa

Mata pelajaran         : Linus Tahun 2
Tajuk                         : Membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup ‘ng’
Tema                          : Makanan
Kelas                          : 2 Bestari
Masa                          : 8.10-9.10 pagi
Bilangan Murid          : 4 orang
Kemahiran                 : 3.5 Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku   kata tertutup ‘ng’
Hasil Pembelajaran : Di akhir aktiviti p&p murid dapat:
1.     Mengeja dan membaca frasa berdasarkan gambar yang ditunjukkan
2.     Mengeja dan membaca frasa berdasarkan kad perkataan
3.     Mencantumkan kad perkataan menjadi frasa yang betul berdasarkan gambar
Pengetahuan sedia ada   : Murid pernah melihat dan merasa makanan seperti jagung bakar, kentang goreng, rendang ayam dan sebagainya.
Nilai                                :  teliti, berkomunikasi dengan baik  dan tekun
BBM                           :  kad gambar, kad frasa ( slaid) , Lembaran kerja
Aktiviti P&P:Langkah/masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Guru
Murid
Set Induksi
(±5minit)
Menyebut frasa berdasarkan gambar.
i. Guru menunjukkan gambar
ii. Minta murid menyebut frasa berdasarkan gambar
iii. Guru mengaitkan gambar-gambar tersebut dengan pelajaran hari ini .
i. murid melihat gambar tersebut.
ii. Murid cuba menyebut frasa berdasarkan gambar
BBM: Gambar
Langkah 1
(±20minit)
Mengeja dan membaca frasa berdasarkan gambar
i. guru menunjukkan kad gambar dan kad frasa (slaid)
ii. guru membimbing murid mengeja dan membaca frasa berdasarkan gambar
ii.               murid melihat kad gambar dan kad frasa (slaid)
ii. murid mengeja dan membaca frasa
Nilai : peka, bersungguh-sungguh
BBM : kad gambar, kad frasa ( slaid)
Langkah 2
(±15minit)
Mengeja dan membaca frasa berdasarkan kad frasa
i. guru menunjukkan kad frasa
ii. guru membimbing murid  mengeja dan membaca kad frasa
i. murid mengeja dan membaca kad frasa
ii. latih tubi mengeja dan membaca
Nilai : bersungguh-sungguh
BBM: Kad Frasa
Langkah 3
(±15minit)
Aktiviti Pengukuhan
i. Guru memberi lembaran kerja kepada murid.
ii. Guru memberi arahan kepada murid cara menyiapkan lembaran kerja yang diberi.
iii. guru minta murid membaca semula hasil yang telah disiapkan.
i. murid menyiapkan lembaran kerja yang diberi.
ii. Murid yang selesai menyiapkan lembaran kerja membaca frasa yang telah siap
Nilai : cermat
BBM: Gunting
Gam, lembaran kerja
Penutup
(±5minit)

i. guru memberi lembaran kerja.
ii. guru membaca dua perkataan yang dipadankan
i. murid memadankan dua perkataan menjadi frasa yang betul.
ii. murid membaca frasa tersebut.
BBM: Lembaran kerja